درباره ما

از آنجائیکه پرسش و پاسخ باعث پیشرفت بشر و گسترش روز افزون دانش در جهان می گردد، بر آن شدیم تا با ارائه مطالب بصورت پرسش و ارائه جواب به پیشرفت و گسترش آن برای عموم مردم کمک نمائیم

هدف اصلی این سایت ارائه مطالب جهت افزایش اطلاعات عمومی می باشد. لذا هزینه ای بابت ثبت نام از شما دریافت نخواهد شد.

به کسانی که هر طریق ارائه اطلاعات مفید نمایند مطالب آنها به عنوان مطالب برتر در سایت نشان داده و امتیاز کسب خواهد نمود.